Privacy & disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Door toegang te krijgen tot deze website, applicatie en / of de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden die specifiek zijn voor dergelijke producten en diensten.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel AFIBER zorg draagt ​​voor het samenstellen en onderhouden van deze website en gebruik maakt van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, kan AFIBER de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie of websitefuncties niet foutloos of ononderbroken garanderen. AFIBER wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit van de verstrekte informatie en het (ongestoorde) gebruik van deze website. De gebruiker van de website verbindt zich ertoe de website te gebruiken in overeenstemming met de wet, deze niet te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze is bedoeld, en elke handeling te vermijden die het normale gebruik ervan zou kunnen verhinderen. Het gebruik van de website mag in geen geval afbreuk doen aan de rechten en belangen van derden of van AFIBER, noch voor het uitvoeren van activiteiten die onwettig of in strijd met de markt zijn. Wij gaan zorgvuldig om met eventuele geregistreerde gegevens zoals naam en e-mail en verstrekken of verkopen deze gegevens niet aan derden. Onze webservices plaatsen cookies die nodig zijn voor het functioneren van de site en applicaties en Google Analytics voor statistische doeleinden.

Informatie, producten en diensten van derden

AFIBER aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die naar deze website linken. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico. De informatie op dergelijke websites wordt door AFIBER niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik van informatie

AFIBER behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle informatie die op of via deze website wordt aangeboden (inclusief alle teksten, afbeeldingen en logo’s). Het is niet toegestaan ​​de informatie op deze website te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AFIBER of de desbetreffende toestemming van de eigenaar. De gebruiker zal zich onthouden van het verkrijgen van gegevens of informatie via andere procedures of toepassingen. dan die toegestaan ​​en verstrekt door deze website, waarbij AFIBER zich het recht voorbehoudt om de toegang in te trekken of op te schorten van die gebruikers die niet voldoen aan een van de hierin opgenomen gebruiksnormen, of enige andere die als vergelijkbaar kan worden beschouwd. U mag geen “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” of ander automatisch apparaat, programma, algoritme of methodologie of enig soortgelijk of gelijkwaardig handmatig proces gebruiken om toegang te krijgen tot, te verkrijgen, te kopiëren of enig deel van de website of enige inhoud monitoren, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van de website of enige inhoud reproduceren of omzeilen, om materialen, documenten of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen via middelen die niet opzettelijk beschikbaar zijn via de website.

Veranderingen

AFIBER behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website, inclusief de gebruiksvoorwaarden, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het verdient aanbeveling om periodiek te controleren of de op of via deze website verstrekte informatie, inclusief de gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google zijn van toepassing.